Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Sądy apelacyjne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 17 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 17 stycznia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022