Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
C-09 – sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
C-09 – sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji H i działu 61;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 15 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 15 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny producentów usług. Dane identyfikacyjne
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.64.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022