Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Producenci nawozów, importerzy nawozów;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 22 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 20 stycznia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Nawozy mineralne i wapniowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022