Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 14 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 14 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 14 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.10 1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022