Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Gestor zestawu:
Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego
Źródło danych:
KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 12 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 11 sierpnia 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 10 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 13 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 17 lipca 2023 r. za rok 2022 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 42. i 70. dnia po kwartale, narastająco za I kwartał 2022 r., za II kwartał 2022 r., za III kwartał 2022 r. i do 14 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 9 marca 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 31 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Komisja Nadzoru Finansowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 sierpnia 2023 r. za rok 2022 – dane zweryfikowane przez biegłego rewidenta;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.04 1.67.01 1.67.03 1.67.07