Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Inwestorzy (inni niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe) oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 22 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 21 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 21 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 23 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022