Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 22 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 22 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 21 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 21 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.46.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022