Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytuty;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 8 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 10 października 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 10 stycznia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenia administracyjne respondentów. Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022