Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,2%
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 22 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 19 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 18 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Rozchody gospodarstw domowych. Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Zasobność gospodarstw domowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.25.01 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022