Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa domowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,1%
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 20 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 20 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Charakterystyka gospodarstw domowych. Dane identyfikacyjne. Turystyczna baza noclegowa. Wydatki poniesione w związku z podróżami. Wyjazdy krajowe/zagraniczne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Płeć. Wykształcenie. Imię członka gospodarstwa domowego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022