Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność w zakresie wylęgów drobiu;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2023 r. za grudzień 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakłady pakowania jaj konsumpcyjnych drobiu; Zakłady produkcji jaj płynnych, zakłady przetwórstwa;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 15 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 17 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 16 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Produkcja i zagospodarowanie jaj. Wylęgi drobiu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022