Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
SFU-OZ – sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SFU-OZ – sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zagraniczne oddziały zakładów ubezpieczeń działające w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 13 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 12 sierpnia 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 11 listopada 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 15 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność zakładów ubezpieczeń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022