Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-2 – sprawozdanie o działalności związków zawodowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Związki zawodowe i związki zawodowe rolników indywidualnych;

metoda obserwacji pełnej
Co 4 lata do 31 października 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Ekonomiczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności podmiotów gospodarki społecznej. Współpraca podmiotów gospodarki społecznej. Zakres działalności podmiotów gospodarki społecznej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022