Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 05.1;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 31 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 31 sierpnia 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 30 listopada 2022 r. za trzy kwartały 2022 r., do 28 lutego 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, portal sprawozdawczy https://wegiel.arp.com.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Metanowość kopalń
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022