Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2022

Zestaw:
G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną oraz domy maklerskie działające na zlecenie odbiorców końcowych i odbiorcy końcowi na rynkach zorganizowanych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
5 razy w roku do 20 kwietnia 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 20 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 20 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 10 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ciepło i energia elektryczna. Dane adresowe i terytorialne. Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02 1.44.03 1.44.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022