Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2023

Zestaw:
PFRON INFWTZ 01 – dane w zakresie informacji dotyczącej warsztatów terapii zajęciowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło danych:
Aplikacja InfWtz
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa jednostki. NIP. Adres siedziby. Nazwa organizatora. Warsztat terapii zajęciowej. Data zawarcia umowy z organizatorem – warsztaty terapii zajęciowej. Data powstania jednostki. Data rozpoczęcia działalności. Koszty tworzenia warsztatu terapii zajęciowej. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej korzystający z rehabilitacji. Rozszerzenie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej. Koszty działania warsztatów terapii zajęciowej. Średnia miesięczna wysokość kwoty treningu ekonomicznego. Zatrudnienie w warsztatach terapii zajęciowej. Wynagrodzenia brutto ogółem. Uczestnicy, którzy opuścili warsztaty terapii zajęciowej i podjęli zatrudnienie. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej wynikające z podpisanej umowy przez powiat. Kwota preliminarza kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.07 1.04.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2024