Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nośność taboru barkowego żeglugi śródladowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Jednostka
miary
Tabor własny