Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma otrzymywania zapłaty za sprzedaną wierzytelność


Brak rozwinięcia wymiarów