Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba klientów obsługiwanych przez faktorów w handlu zagranicznym
Pozycja grupowania:
Klienci obsługiwani przez faktorów w handlu zagranicznym
Jednostka
miary
Ogółem
eksportowy
importowy