Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba oddziałów oraz autoryzowanych przedstawicielstw
Pozycja grupowania:
działalność
Jednostka
miary
Działalność windykacyjna
Działalność leasingowa
Działalność faktoringowa
Pośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe / Udzielanie pożyczek ze środków własnych