Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba pracujących w przedsiebiorstwie wg rodzaju prowadzonej działalności
Pozycja grupowania:
Pracujący
Pozycja grupowania:
Badana działalność FDF
Jednostka
miary
na podstawie ustawy o działalności gospodarczejDziałalność windykacyjna
na podstawie ustawy o działalności gospodarczejDziałalność leasingowa
na podstawie ustawy o działalności gospodarczejDziałalność faktoringowa
na podstawie ustawy o działalności gospodarczejPośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe / Udzielanie pożyczek ze środków własnych
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innychDziałalność windykacyjna
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innychDziałalność leasingowa
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innychDziałalność faktoringowa
umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menadżerskiego i innychPośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe / Udzielanie pożyczek ze środków własnych
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboruDziałalność windykacyjna
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboruDziałalność leasingowa
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboruDziałalność faktoringowa
na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboruPośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe / Udzielanie pożyczek ze środków własnych