Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeciętne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Ogółem działy ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 5)
Jednostka
miary
Ogółem Dział I i Dział IIRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIInne osoby wykonujące pracę zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń