Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział II
Pozycja grupowania:
Polska oraz województwa
Jednostka
miary
Dział IIPolska
Dział IIWojewództwa