Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie/ umowę o dzieło
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety