Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety