Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
Pozycja grupowania:
Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 2Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 2Dział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 2Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 2Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 3Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 3Dział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 3Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 3Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 4Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 4Dział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 4Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 4Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 5Dział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 5Dział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 5Dział II – Grupa 2
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweDział II – Grupa 1 i 2 – Osobowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweDział II – Grupa 1
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweDział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweDział II – Grupa 2