Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba umów czynnych z ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
Pozycja grupowania:
Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Dział II – Grupa 2Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 i 2 – OsoboweSposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – okresoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1Sposób płacenia składek – jednorazoweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział I – Grupa 1Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – indywidualneSposób zawarcia umowy – grupowe
Pierwsza
1
   
2
3
4
   
5
Nastepna
Ostatnia