Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
Jednostka
miary
Dział I
Dział I – Grupa 1
Dział I – Grupa 2
Dział I – Grupa 3
Dział I – Grupa 4
Dział I – Grupa 5
Dział I – Reasekuracja czynna