Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
Pozycja grupowania:
Według działalności w Polsce i zagranicą
Jednostka
miary
Dział IKrajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział IKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział IKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział IKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Grupa 1Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Grupa 2Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Grupa 3Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Grupa 4Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Grupa 5Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach
Dział I – Reasekuracja czynnaKrajowe zakłady ubezpieczeń w Polsce
Dział I – Reasekuracja czynnaKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw
Dział I – Reasekuracja czynnaKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w krajach EOG w ramach swobody wykonywania usług
Dział I – Reasekuracja czynnaKrajowe zakłady ubezpieczeń za granicą w pozostałych krajach