Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcyKobiety