Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
cudzoziemcyOgółem
cudzoziemcyKobiety