Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
Pozycja grupowania:
Cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
wymiar zatrudnienia
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
cudzoziemcypełnozatrudnieniOgółem
cudzoziemcypełnozatrudnieniKobiety
cudzoziemcypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyOgółem
cudzoziemcypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracyKobiety
cudzoziemcyniepełnozatrudnieniOgółem
cudzoziemcyniepełnozatrudnieniKobiety