Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Pozycja grupowania:
Ubezpieczenia dobrowolne w dziale II
Jednostka
miary
Ubezpieczenia dobrowolne
Ubezpieczenia dobrowolne – uprawy roślinne
Ubezpieczenia dobrowolne – zwierzęta hodowlane
Ubezpieczenia dobrowolne – mieszkania i domki letniskowe