Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Członkowie kół/klubów/sekcji
Pozycja grupowania:
Rodzaje kół/klubów/sekcji
Jednostka
miary
Ogółem
plastyczne/techniczne
taneczne
muzyczne
informatyczne
fotograficzne i filmowe
teatralne
turystyczne i sportowo-rekreacyjne
literackie
seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku
dyskusyjne kluby filmowe
koło gospodyń wiejskich
inne