Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni na kontraktach
Pozycja grupowania:
Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety