Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców, cudzoziemcy
Jednostka
miary
ogółem bez cudzoziemców
cudzoziemcy