Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci niepełnosprawni
Pozycja grupowania:
rodzaj niepełnosprawności
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców, cudzoziemcy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
niesłyszący i słabosłyszącyogółem bez cudzoziemcówOgółem
niesłyszący i słabosłyszącyogółem bez cudzoziemcówKobiety
niesłyszący i słabosłyszącycudzoziemcyOgółem
niesłyszący i słabosłyszącycudzoziemcyKobiety
niewidomi i słabowidzącyogółem bez cudzoziemcówOgółem
niewidomi i słabowidzącyogółem bez cudzoziemcówKobiety
niewidomi i słabowidzącycudzoziemcyOgółem
niewidomi i słabowidzącycudzoziemcyKobiety
z dysfunkcją narządów ruchu - chodzącyogółem bez cudzoziemcówOgółem
z dysfunkcją narządów ruchu - chodzącyogółem bez cudzoziemcówKobiety
z dysfunkcją narządów ruchu - chodzącycudzoziemcyOgółem
z dysfunkcją narządów ruchu - chodzącycudzoziemcyKobiety
z dysfunkcją narządów ruchu - niechodzącyogółem bez cudzoziemcówOgółem
z dysfunkcją narządów ruchu - niechodzącyogółem bez cudzoziemcówKobiety
z dysfunkcją narządów ruchu - niechodzącycudzoziemcyOgółem
z dysfunkcją narządów ruchu - niechodzącycudzoziemcyKobiety
inny rodzaj niepełnosprawnościogółem bez cudzoziemcówOgółem
inny rodzaj niepełnosprawnościogółem bez cudzoziemcówKobiety
inny rodzaj niepełnosprawnościcudzoziemcyOgółem
inny rodzaj niepełnosprawnościcudzoziemcyKobiety