Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
ogółem bez cudzoziemcówOgółem
ogółem bez cudzoziemcówKobiety