Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj zezwolenia
Jednostka
miary
Przewóz osób autobusami
Transport rzeczy pojazdami samochodowymi