Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych
Pozycja grupowania:
Kanały dystrybucji dzieł sztuki lub antyków
Jednostka
miary
Ogółem
Placówka handlowa
Tradycyjne aukcje
Targi sztuki
Internet
Inne kanały dystrybucji (jakie?)