Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów leśnych parku narodowego
Pozycja grupowania:
TERYT (województwo)
Jednostka
miary
Województwa