Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
Pozycja grupowania:
na/po studiach doktoranckich
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
forma studiów
Jednostka
miary
ogółem na/po studiach doktoranckichogółem bez cudzoziemcówOgółemniestacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichogółem bez cudzoziemcówOgółemstacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichogółem bez cudzoziemcówKobietyniestacjonarne
ogółem na/po studiach doktoranckichogółem bez cudzoziemcówKobietystacjonarne