Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
Pozycja grupowania:
podczas studiów doktoranckich
Pozycja grupowania:
bez cudzoziemców
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
forma studiów
Jednostka
miary
podczas studiów doktoranckichogółem bez cudzoziemcówOgółemniestacjonarne
podczas studiów doktoranckichogółem bez cudzoziemcówOgółemstacjonarne
podczas studiów doktoranckichogółem bez cudzoziemcówKobietyniestacjonarne
podczas studiów doktoranckichogółem bez cudzoziemcówKobietystacjonarne