Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leasingobiorcy zawierający nowe umowy leasingu zwrotnego z jednostkami rządowymi i samorządowymi
Pozycja grupowania:
Siedziba realizacji transakcji
Jednostka
miary
Województwa