Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety