Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gminy, którym starosta powierzył prowadzenie ewidencji gruntów i budynków


Brak rozwinięcia wymiarów