Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (niepełną)


Brak rozwinięcia wymiarów