Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (pełną)


Brak rozwinięcia wymiarów