Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych


Brak rozwinięcia wymiarów