Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba budynków objętych modernizacją, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami


Brak rozwinięcia wymiarów